THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

THÔNG BÁO

Công khai lịch tiếp công dân năm 2019

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củ Luật Tiếp công dân; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình tiếp công dân;

          Căn cứ Quyết định 45/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La Sơn La.

          Trường THPT Sốp Cộp huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La thông báo công khai lịch tiếp công dân trên cổng thông tin điện tử của trường, địa chỉ truy cập  http://thptsopcop.sogddtsonla.edu.vn/ với những nội dung sau:

  1. Lịch tiếp công dân

- Hiệu trưởng nhà trường tiếp công dân định kỳ vào 20 hằng tháng, trường hợp ngày 20 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo liền kề.

- Hiệu trưởng đi công tác việc tiếp công dân được ủy quyền cho 01 phó Hiệu trưởng tiếp thay.

2. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng : Từ 07h 30’ đến 11h30’

- Buổi chiều : Từ 13h30’đến 17h30’

3. Địa điểm tiếp công dân :

Trường THPT Sốp Cộp

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 4
Tháng 09 : 609
Năm 2022 : 250.761